در حال نمایش 28 نتیجه

کتاب sicher B1 ( چاپ رنگی با برگه تحریر )

قیمت اصلی 450000 تومان بود.قیمت فعلی 205000 تومان است.

کتاب واژه نامه آلمانی فارسی Sicher B2.1 aktuell

قیمت اصلی 122000 تومان بود.قیمت فعلی 92000 تومان است.

sicher C1 ( زیشر آلمانی 12 درس کامل اندازه وزیری )

قیمت اصلی 400000 تومان بود.قیمت فعلی 200000 تومان است.

کتاب Sicher in Alltag und Beruf C1.1

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 230000 تومان است.

کتاب Sicher in Alltag und Beruf C1.2

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 230000 تومان است.

کتاب Sicher in Alltag und Beruf B2.2

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 230000 تومان است.

کتاب Sicher Aktuell B2 1 Lehrerhandbuch

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 140000 تومان است.

Sicher aktuell B2.2 (چاپ رنگی)

قیمت اصلی 400000 تومان بود.قیمت فعلی 180000 تومان است.

واژه نامه آلمانی فارسی SICHER مقطع C1 1

قیمت اصلی 122000 تومان بود.قیمت فعلی 92000 تومان است.

کتاب sicher deutsch als fremdsprache ubungsgrammatik (چاپ رنگی)

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 190000 تومان است.

Wissenschaftsdeutsch UNI SICHER 1 C1 C2 خرید کتاب آلمانی

قیمت اصلی 370000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

Wortschatzubungen fur Fortgeschrittene UNI SICHER 3 C1.C2 کتاب آلمانی

قیمت اصلی 370000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

کتاب واژه نامه آلمانی فارسی SICHER B2 2

قیمت اصلی 122000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

واژه نامه آلمانی فارسی SICHER B2 1

قیمت اصلی 122000 تومان بود.قیمت فعلی 92000 تومان است.

واژه نامه آلمانی فارسی +SICHER B1

قیمت اصلی 122000 تومان بود.قیمت فعلی 92000 تومان است.

دستور زبان زیشر SICHER B2 2

قیمت اصلی 95000 تومان بود.قیمت فعلی 70000 تومان است.

دستور زبان زیشر Sicher B2 1

قیمت اصلی 95000 تومان بود.قیمت فعلی 70000 تومان است.

Sicher C1 2 Deutsch als Fremdsprache Lehrerhandbuch کتاب معلم

قیمت اصلی 250000 تومان بود.قیمت فعلی 135000 تومان است.

Sicher C1 1 Deutsch als Fremdsprache Lehrerhandbuch کتاب معلم

قیمت اصلی 250000 تومان بود.قیمت فعلی 135000 تومان است.

sicher C1 +cd ( زیشر آلمانی 12 درس کامل اندازه رحلی )

قیمت اصلی 460000 تومان بود.قیمت فعلی 240000 تومان است.

Sicher B2 1 Deutsch als Fremdsprache Lehrerhandbuch کتاب معلم

قیمت اصلی 150000 تومان بود.قیمت فعلی 110000 تومان است.

sicher B2 کتاب ( 12 درس کامل )

قیمت اصلی 600000 تومان بود.قیمت فعلی 240000 تومان است.

Sicher B1 Deutsch als Fremdsprache Lehrerhandbuch کتاب معلم

قیمت اصلی 240000 تومان بود.قیمت فعلی 120000 تومان است.

کتاب sicher B1 ( چاپ رنگی با برگه گلاسه )

قیمت اصلی 490000 تومان بود.قیمت فعلی 245000 تومان است.

SICHER C1.2 + CD کتاب زیشر ( درس6 تا 12 )

قیمت اصلی 300000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.

SICHER C1.1 +CD کتاب زیشر (درس 1تا6 )

قیمت اصلی 300000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.

کتاب SICHER B2-2

قیمت اصلی 340000 تومان بود.قیمت فعلی 175000 تومان است.

SICHER B2.1 +CD کتاب زیشر آلمانی ( درس 1تا 6)

قیمت اصلی 350000 تومان بود.قیمت فعلی 175000 تومان است.

SICHER 

کتاب زیشر ،  مطمئنا! کتاب  SICHER  یک کتب به روز شده و کامل  است ! با تمرکز بر فرمهای تغییر یافته آزمون جدید Goethe-Zertifikat  (از ژانویه 2019) و همچنین امتحانات Telc B2 ، Telc B1-B2 Beruf و ÖSD ZB2. چندین وظیفه جدید قالبهای تغییر یافته آزمون را برای این چهار آزمون آلمانی را پوشش می دهد. یک نمای کلی از کلیه قالبهای امتحان مورد استفاده در کتاب را می توان در پیوست یافت.

کتاب آلمانی زیشر

کتاب کار:

– تمرینات عمیق درباره واژگان ، دستور زبان و همه مهارت ها
– در ابتدای هر درس ، تکرار زمینه های مهم کلمات از سطوح قبلی
– تسکین مقدماتی مباحث گرامر پیچیده از طریق کارهای تکراری
– خودآزمایی در پایان هر درس
– با CD MP3 یکپارچه