در حال نمایش 23 نتیجه

کتاب Duden Deutsch Aufsatz 5 /6 Wissen Uben Testen

قیمت اصلی 300000 تومان بود.قیمت فعلی 200000 تومان است.

کتاب Doraemon s Long Tales VOL 2 Noby the Spaceblazer

قیمت اصلی 180000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

Duden 100 lustige Diktate کتاب المانی (چاپ رنگی)

قیمت اصلی 250000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

کتاب Duden 150 Grammatik Ubungen

قیمت اصلی 250000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

Duden Das Grundschulworterbuch Sag es besser کتاب

قیمت اصلی 270000 تومان بود.قیمت فعلی 140000 تومان است.

Duden Die Grundschulgrammatik کتاب

قیمت اصلی 270000 تومان بود.قیمت فعلی 140000 تومان است.

Duden Bildworterbuch fur Kinder (چاپ رنگی)

قیمت اصلی 180000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

Wie Hund und Katze داستان المانی

قیمت اصلی 110000 تومان بود.قیمت فعلی 60000 تومان است.

Gefahrlicher Ausflug داستان المانی

قیمت اصلی 110000 تومان بود.قیمت فعلی 60000 تومان است.

Gregs Tagebuch 14 Voll daneben ( داستان آلمانی )

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

Gregs Tagebuch 13 Eiskalt erwischt ( داستان آلمانی)

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

Gregs Tagebuch 12 Und tschuss ( داستان آلمانی )

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

Der grune Max 3 Lehrbuch+Arbeitsbuch

قیمت اصلی 340000 تومان بود.قیمت فعلی 190000 تومان است.

Der grune Max 2 Lehrbuch+Arbeitsbuch

قیمت اصلی 340000 تومان بود.قیمت فعلی 190000 تومان است.

Der grune Max 1 Lehrbuch+Arbeitsbuch

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 190000 تومان است.

Meine Welt Auf Deutsch Wortschatz Uben

قیمت اصلی 140000 تومان بود.قیمت فعلی 100000 تومان است.

DT UBEN Lesen & Schreiben A1 کتاب المانی

قیمت اصلی 120000 تومان بود.قیمت فعلی 75000 تومان است.

Duden Das Grundschulworterbuch

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

Hallo Anna 3 + CD

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 186000 تومان است.

Hallo Anna 2 + CD

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 186000 تومان است.

Hallo Anna 1 +CD

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 186000 تومان است.

Fabuli Arbeitsbuch Schuelerbuc+CD کتاب آلمانی

قیمت اصلی 350000 تومان بود.قیمت فعلی 180000 تومان است.

کتاب آموزش آلمانی برای کودکان

آموزش زبان آلمانی برای کودکان

کتاب آموزش زبان آلمانی کودکان
یکی از اشتباهات رایج ما در یادگیری زبان این است که قبل از سینه خیز رفتن می خواهیم بدویم. در آموزش زبان آلمانی برای کودکان باید بیشتر به این موضوع توجه کرد زیرا بسیاری از پدر و مادر ها دوست دارند در همان ماه اول پیشرفت بسیار چشمگیری را مشاهده کنند که زیاد منطقی به نظر نمی رسد. بسیاری از کتاب هایی که برای آموزش زبان آلمانی برای کودکان استفاده می شوند روندی آرام و جذاب دارند و فرآیند تکرار بسیار در انها استفاده میشود. 

تنها نباید یادگیری آلمانی  را یک سرگرمی به حساب آورد بلکه با یک برنامه ریزی مناسب و آموزشی علمی می توانید یک فرزند دو زبانه داشته باشید که همانند زبان مادری قادر به صحبت کردن به زبان آلمانی نیز می باشد.کتاب آموزش آلمانی