در حال نمایش 3 نتیجه

Hallo Anna 3 + CD

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 186000 تومان است.

Hallo Anna 2 + CD

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 186000 تومان است.

Hallo Anna 1 +CD

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 186000 تومان است.

hallo anna

hallo anna

کتاب هالو آنا آلمانی

Hallo Anna کتاب آموزشی برای کودکان حدود 7 سال است که می توانند به زبان مادری خود بخوانند و بنویسند. این مجموعه از سه سطح تشکیل شده است. سطح 1 شامل یک واحد مبتدی ، 8 واحد با مضامین بازی در اطراف خانواده ، غذا ، تعداد و ضمیمه ای با جشنواره های سنتی است. این کتاب با یک سی دی صوتی همراه است.

Publisher : Ernst Klett Sprachen GmbH (January 1, 2018)

Language: : German

ISBN-10 : 3126760600

ISBN-13 : 978-3126760607

Child-oriented Learning 

Awakens the joy of learning for children

Focuses on development of speaking abilities and listening comprehension

Presents basic vocabulary and phrases

Incorporates children’s natural desire for play and movement

Contains appealing drawings, photos, songs, comics, and games

Gentle Introduction; reading and writing training begins in the second volume

Texbook with 1 Audio-CDs

Contains 8 chapters plus appendix with holidays and celebrations

Audio-CDs with all texts and captivating songs

Workbook

With colorful craft materials