در حال نمایش 20 نتیجه

پکیج کامل کتاب سوپرمایند سطح 1 Super Minds

قیمت اصلی 600000 تومان بود.قیمت فعلی 230000 تومان است.

Super Minds ST+WB پک کامل کتابهای سوپر مایند آموزش کودکان

قیمت اصلی 2500000 تومان بود.قیمت فعلی 1000000 تومان است.

Super Minds 3 (SB+WB) کتاب زبان

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

Super Minds 2 (SB+WB) کتاب زبان سوپر مایند

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

Super Minds Starter (SB+WB) کتاب زبان

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

Super Minds 1 SB+WB کتاب زبان

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

Super Minds 4 SB+WB کتاب زبان

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

Super Minds 1 Teachers Book کتاب زبان

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.

Super Minds 5 SB+WB کتاب زبان

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

Super Minds 6 SB+WB کتاب زبان

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

Super Minds 4 Teachers Book کتاب معلم

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 157300 تومان است.

Super Minds 1 Teachers Book کتاب معلم

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 157300 تومان است.

Super Minds 4 Teacher’s book (کتاب معلم)

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.

Super Minds 4 Teachers Book کتاب معلم

قیمت اصلی 259200 تومان بود.قیمت فعلی 157300 تومان است.

Super Grammar 1 کتاب گرامر

قیمت اصلی 158400 تومان بود.قیمت فعلی 72600 تومان است.

Super Grammar 2 کتاب گرامر

قیمت اصلی 158400 تومان بود.قیمت فعلی 72600 تومان است.

Super Grammar 3 کتاب گرامر

قیمت اصلی 216000 تومان بود.قیمت فعلی 90750 تومان است.

Super Grammar 4 کتاب گرامر

قیمت اصلی 158400 تومان بود.قیمت فعلی 72600 تومان است.

Super Grammar 5 کتاب گرامر

قیمت اصلی 158400 تومان بود.قیمت فعلی 78650 تومان است.

Super Grammar 6 کتاب گرامر

قیمت اصلی 230400 تومان بود.قیمت فعلی 108900 تومان است.

Super Minds خرید کتاب سوپرمایند

شرح کتاب و توضیحات Super Minds:

📚مجموعه ی  Super minds، سری 7تایی از کتاب های آموزشی برای کودکان است که توسط گروهی از نویسندگان خبره نوشته شده تا مهارت تفکر، حافظه و تمرکزشان را در حین یادگیری زبان، ارتقا بخشد.

🔸این کتب با بهره گیری از تمرینهای تصویری و فعالیت های هنری و کارهای دستی به کودکان فرصتی برای تقابلات اجتماعی و استفاده از خلاقیت در فعالیتها را میدهد.

💿 در DVD همراه کتاب داستانهای متحرک و بازیهای آموزشی و شعرهای کودکانه ای هستند  که با تفریح و بازی، لغات و گرامر هر درس را در ذهن کودک تثبیت میکند.

📈این مجموعه از سطح مبتدی تا متوسط موجود است.

🔸هر سری از کتابهای Super minds شامل  DVD+Student Book+ Work Book+ CD میباشد.خرید کتاب سوپرمایند از انتشارات دنیای زبان

An exciting, seven-level course that enhances young learne

Product details

  • Publisher: Cambridge University Press; 1 edition (February 9, 2020)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0521148553
  • ISBN-13: 978-0521148559
  • Product Dimensions: 8.5 x 0.5 x 10.8 inches

rs’ thinking skills, sharpening their memory while improving their language skills. Super Minds, from a highly experienced author team, enhances your students’ thinking skills, improving their memory along with their language skills. This Level 1 Student’s Book includes visualisation exercises to develop creativity, cross-curricular thinking with fascinating ‘English for school’ sections and lively stories that explore social values. The fabulous DVD-ROM features animated stories, interactive games and activities including videokes, lively songs with karaoke versions, and fun activities focusing on each unit’s vocabulary and grammar.