در حال نمایش 7 نتیجه

EXPERT PTE Academic B1 سیاه سفید

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

EXPERT PTE Academic B2 سیاه سفید

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

PTE ACADEMIC EXPERT B1 ( چاپ رنگی )

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 180000 تومان است.

PTE Academic EXPERT B2 (چاپ رنگی)

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 180000 تومان است.

PTE Academic Testbuilder +CD کتاب زبان

قیمت اصلی 300000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.

The Official Guide to the PTE Academic+CD کتاب زبان

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 100000 تومان است.

کتاب Practice Tests Plus with key PTE Academic

قیمت اصلی 280000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.

PTE ACADEMIC EXPERT خرید کتاب

کتاب درسی PTE Academic  از دانشجویان با ارائه آنها پشتیبانی می کند: گام به گام به صحبت و نوشتن – وظایف آماده سازی دانش آموزان برای امتحان از ابتدا – راهکارهای نزدیک شدن به انواع تست ها در امتحان – بخش های واژگان مبتنی بر مجموعه های دانشگاهی لیست های Word و Word (ACL و AWL). کتاب درسی PTE Academic Academic بهترین کتاب آموزشی برای آزمون PTE میباشد :

روش گام به گام به صحبت کردن و نوشتن –  آماده سازی برای امتحان از ابتدا – راهکارهای نزدیک شدن به آزمون  E ACADEMIC EXPERT B1

The PTE Academic Expert coursebook for B1 supports students by giving them: Step-by-step approach to speaking and writing – Tasks to prepare students for the exam from the start – Strategies for approaching the exam task types – Vocabulary sections based on the Academic Collocations and Word lists (ACL and AWL)

.The PTE Academic Expert coursebook for B2 supports students by giving them: Step-by-step approach to speaking and writing – Tasks to prepare students for the exam from the start – Strategies for approaching the exam task types – Vocabulary sections based on the Academic Collocations and Word lists (ACL and AWL) MyEnglishLab is an online platform that helps with vocabulary and grammar practice. It instantly grades student answers and gives them meaningful feedback, saving teachers time and energy. Insightful analytics give teachers the whole picture of each class’ performance and help track individual student’s performance. 

PTE ACADEMIC EXPERT خرید کتاب