نمایش 1–36 از 77 نتیجه

American Family and Friends 1 2nd (قطع رحلی)

قیمت اصلی 320000 تومان بود.قیمت فعلی 127000 تومان است.

American Family and Friends 2 2nd (سایز وزیری)

قیمت اصلی 200000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

Family and Friends Starter (2nd)

قیمت اصلی 280000 تومان بود.قیمت فعلی 115000 تومان است.

Family and Friends 5 second edition ST+WB+CD ( بریتیش )

قیمت اصلی 324000 تومان بود.قیمت فعلی 165000 تومان است.

American Family and Friends 2 2nd (سایز رحلی)

قیمت اصلی 300000 تومان بود.قیمت فعلی 117000 تومان است.

Family and Friends Readers 5 To the Rescue

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

Family and Friends Readers 5 Around the World in Eighty Days

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

Family and Friends 4 The Lost World

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

Family and Friends Readers 4 Sherlock Holmes The Blue Diamond

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

Family and Friends Readers 6 Information Technology

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

Family and Friends Readers 6 The Prisoner of Zenda

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

Family and Friends Readers 4 A Little Princess کتاب داستان فامیلی اند فرندز

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

Family and Friends Readers 5 The Jungle Book خرید کتاب زبان

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

Family and Friends Readers 6 The Secret Garden خرید کتاب زبان

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

Family and Friends Readers 6 The Merchant of Venice خرید کتاب زبان

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

Family and Friends Readers 5 Grace Darling داستان فمیلی فرندز 5

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

Family and Friends starter (2nd)Flashcards فلش کارت فامیلی فرندز استارتر

قیمت اصلی 169000 تومان بود.قیمت فعلی 96000 تومان است.

فلش کارت زبان Family and Friends 4 (2nd)Flashcards

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

فلش کارت زبان Family and Friends 3 (2nd)Flashcards

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

فلش کارت زبان Family and Friends 2 (2nd)Flashcards

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 132000 تومان است.

Oxford Primary Skills 3 reading and writing(بریتیش)

قیمت اصلی 75000 تومان بود.قیمت فعلی 35000 تومان است.

Oxford Primary Skills 6 reading and writing +cd ردینگ رایتینگ فامیلی 6 ( بریتیش)

قیمت اصلی 75000 تومان بود.قیمت فعلی 35000 تومان است.

Oxford Primary Skills 5 reading and writing(بریتیش)

قیمت اصلی 75000 تومان بود.قیمت فعلی 35000 تومان است.

Oxford Primary Skills 2 reading and writing (بریتیش)

قیمت اصلی 75000 تومان بود.قیمت فعلی 35000 تومان است.

Oxford Primary Skills 1 reading and writing+cd (بریتیش)

قیمت اصلی 75000 تومان بود.قیمت فعلی 35000 تومان است.

Oxford Primary Skills 3 reading and writing +cd(بریتیش)

قیمت اصلی 75000 تومان بود.قیمت فعلی 35000 تومان است.

Oxford Primary Skills 4 reading and writing(بریتیش)

قیمت اصلی 75000 تومان بود.قیمت فعلی 35000 تومان است.

Oxford Primary Skills 5 reading and writing+cd (بریتیش)

قیمت اصلی 75000 تومان بود.قیمت فعلی 35000 تومان است.

American Oxford Primary Skills 1 reading and writing(امریکن)

قیمت اصلی 75000 تومان بود.قیمت فعلی 35000 تومان است.

American Oxford Primary Skills 3 reading and writing+cd کتاب زبان

قیمت اصلی 75000 تومان بود.قیمت فعلی 35000 تومان است.

American Oxford Primary Skills 5 reading and writing+cd کتاب زبان

قیمت اصلی 75000 تومان بود.قیمت فعلی 35000 تومان است.

American Oxford Primary Skills 4 reading and writing+cd کتاب ردینگ رایتینگ فامیلی 4

قیمت اصلی 75000 تومان بود.قیمت فعلی 35000 تومان است.

Family and Friends 2 Test and Evaluation تست

قیمت اصلی 130000 تومان بود.قیمت فعلی 64000 تومان است.

Family and Friends

کتاب آموزش زبان انگلیسی کودکان American Family and Friends

درباره کتاب American Family and Friends

در سرتاسر دنيا، از آنجايی که شمار تنوع کتاب های درسی برای کودکان، روزانه در حال افزايش است، سخت است که آن ها را از يکديگر تمييز دهيم و يک يا چند کتاب درسی را برای تدريس انتخاب کنيم. هر کتاب درسی برای کودکان، از لحاظ آموزش دادن کلمات، جملات و عبارات کليدی را که کودکان احساس ميکنند برای صحبت کردن و نوشتن در محيط هايی مانند: مدرسه، خانواده و جامعه نياز دارند آموزش داده است.

کتاب  Family and Friends شامل 15 درس است که هر درس ميکوشد کودکان را با محيط پيرامونشان آشنا کند و آن ها را با حيوانات، رنگ ها، اعداد، غذاها، نوشيدنی ها و…آشنا کند. در ابتدای هر درس، ابتدا يک موضوع خاصی داده شده است که شامل متن ها و لغات متنوع زيادی ميشود. در بخش دوم، يک مبحث گرامری خاص آموزش داده شده است. در بخش سوم، فونيکس، الفبا، صداها و نحوه‌ی تلفظ آنها به صورت بسيار ساده آموزش داده شده است. در بخش چهارم، مهارت های داستان خوانی، شناسايی اشياء در محيط اطراف و شناسايی چيزهای مهم و پاسخ گويی به پرسش های درباره آنها.

اين سری کتاب های درسی در دو سيستم و لهجه British and American تنظيم شده است. و از سطح Starter شروع و با سطح 6 تمام ميشود. کتاب های مکمل تحت عنوان Oxford Primary Skills شامل مهارت های Reading and Writing ميشود که از همان ابتدا کلمات و جمله نويسی را تا پاراگراف نويسی آموزش ميدهد و شامل 6 سری است.

We asked what teachers liked and what they wanted to change. They told us – and we listened. Fluency development. Cross-curricular lessons and projects. Online Play. Just a few of the things that are brand new for American Family and Friends 2nd Edition.