در حال نمایش 31 نتیجه

کتاب دوره درسی آواشناسی

قیمت اصلی 230000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

کتاب آواشناسی و واج شناسی زبان انگليسی ویراست چهارم

قیمت اصلی 150000 تومان بود.قیمت فعلی 140000 تومان است.

کتاب Vowels and Consonants 3rd

قیمت اصلی 65000 تومان بود.قیمت فعلی 48000 تومان است.

کتاب Practical English Phonetics and Phonology A Resource Book for Students

قیمت اصلی 280000 تومان بود.قیمت فعلی 140000 تومان است.

A Cultural Approach to Discourse کتاب

قیمت اصلی 100000 تومان بود.قیمت فعلی 66000 تومان است.

Practical Phonetics and Phonology

قیمت اصلی 240000 تومان بود.قیمت فعلی 120000 تومان است.

English Pronunciation in Use Elementary

قیمت اصلی 240000 تومان بود.قیمت فعلی 120000 تومان است.

Introductory Phonology کتاب

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

Principles of Generative Phonology An introduction

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

Phonology Analysis and Theory

قیمت اصلی 70000 تومان بود.قیمت فعلی 45000 تومان است.

Pronunciation in Use English Advanced

قیمت اصلی 130000 تومان بود.قیمت فعلی 65000 تومان است.

Pronunciation in Use English Intermediate 2nd

قیمت اصلی 130000 تومان بود.قیمت فعلی 65000 تومان است.

New Approaches to Translation Conflict and Memory Narratives of the Spanish Civil War and the Dictatorship

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 40000 تومان است.

American accent training third edition

قیمت اصلی 30000 تومان بود.قیمت فعلی 25000 تومان است.

English Pronunciation in Use Elementary

قیمت اصلی 130000 تومان بود.قیمت فعلی 65000 تومان است.

English Pronunciation in Use Advanced

قیمت اصلی 130000 تومان بود.قیمت فعلی 65000 تومان است.

Pronouncing American English Sounds Stress and Intonation third edition

قیمت اصلی 280000 تومان بود.قیمت فعلی 140000 تومان است.

Sound Foundations Learning and Teaching Pronunciation+ CD

قیمت اصلی 270000 تومان بود.قیمت فعلی 135000 تومان است.

Phonetics Transcription Production Acoustics and Perception

قیمت اصلی 250000 تومان بود.قیمت فعلی 125000 تومان است.

English Phonetics and Phonology second edition

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 85000 تومان است.

Clear Speech Fourth Edition

قیمت اصلی 200000 تومان بود.قیمت فعلی 140000 تومان است.

Ship or Sheep an intermediate pronunciation course 3rd edition

قیمت اصلی 172000 تومان بود.قیمت فعلی 88000 تومان است.

A Course In Phonetics

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

Acoustic and Auditory Phonetics Third Edition

قیمت اصلی 220000 تومان بود.قیمت فعلی 110000 تومان است.

English Phonetics and Phonology 4th Edition + CD

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

Phonology second edition

قیمت اصلی 230000 تومان بود.قیمت فعلی 115000 تومان است.

Applied English Phonology 3rd Yavas

قیمت اصلی 220000 تومان بود.قیمت فعلی 110000 تومان است.

Tree or Three An Elementary Pronunciation Course

قیمت اصلی 140000 تومان بود.قیمت فعلی 80000 تومان است.