نمایش 1–36 از 229 نتیجه

کتاب Critical Theory Today A User Friendly Guide 3rd Edition

قیمت اصلی 300000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.

کتاب فرهنگ زبان‌آموز مقدماتی لانگمن انگلیسی انگلیسی فارسی

قیمت اصلی 200000 تومان بود.قیمت فعلی 145000 تومان است.

کتاب Mastering the Language of Literature

قیمت اصلی 230000 تومان بود.قیمت فعلی 115000 تومان است.

کتاب The Sense of an Ending

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

کتاب شناخت شعر Understanding poetry

قیمت اصلی 230000 تومان بود.قیمت فعلی 186000 تومان است.

کتاب Understanding literary elements

قیمت اصلی 150000 تومان بود.قیمت فعلی 120000 تومان است.

کتاب درآمدی بر شیوه های نقد ادبی ویرایش پنجم

قیمت اصلی 300000 تومان بود.قیمت فعلی 240000 تومان است.

کتاب Literary Terms and Criticism 3rd

قیمت اصلی 190000 تومان بود.قیمت فعلی 95000 تومان است.

کتاب Outline of American Literature

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 85000 تومان است.

کتاب A Handbook of Poetic Forms and Terms

قیمت اصلی 180000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

کتاب The Oxford Companion to English Literature 7th

قیمت اصلی 230000 تومان بود.قیمت فعلی 185000 تومان است.

کتاب An Introduction to Literature Criticism and Theory 5th

قیمت اصلی 130000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

کتاب Literary Schools

قیمت اصلی 320000 تومان بود.قیمت فعلی 265000 تومان است.

کتاب English for Everyone Illustrated English Dictionary (چاپ رنگی )

قیمت اصلی 700000 تومان بود.قیمت فعلی 350000 تومان است.

کتاب Mysteries of English Grammar

قیمت اصلی 190000 تومان بود.قیمت فعلی 115000 تومان است.

کتاب Mystery and Manners Occasional Prose

قیمت اصلی 144000 تومان بود.قیمت فعلی 72000 تومان است.

کتاب A History Of Literary Criticism And Theory From Plato To The Present

قیمت اصلی 210000 تومان بود.قیمت فعلی 140000 تومان است.

کتاب A Handbook of Critical Approaches to Literature 5th edition

قیمت اصلی 280000 تومان بود.قیمت فعلی 140000 تومان است.

کتاب A New Handbook of Literary Terms

قیمت اصلی 280000 تومان بود.قیمت فعلی 140000 تومان است.

کتاب The Anatomy of Prose

قیمت اصلی 220000 تومان بود.قیمت فعلی 100000 تومان است.

Oxford Elementary Learner s Dictionary

قیمت اصلی 250000 تومان بود.قیمت فعلی 170000 تومان است.

گرامر جامع زبان انگلیسی تالیف دکتر مینو ورزگر

قیمت اصلی 550000 تومان بود.قیمت فعلی 435000 تومان است.

Practice Makes Perfect English Verbs Third Edition

قیمت اصلی 280000 تومان بود.قیمت فعلی 140000 تومان است.

کتاب lets go 6 5th

قیمت اصلی 130000 تومان بود.قیمت فعلی 65000 تومان است.

خودآموز و راهنمای کامل 4000Essential English Words2 (2nd) +CD قنبری

قیمت اصلی 120000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

خود اموز وراهنمای کامل 4000Essential English Words1 2nd +CD قنبری

قیمت اصلی 65000 تومان بود.قیمت فعلی 58000 تومان است.

Unique Grammar

قیمت اصلی 100000 تومان بود.قیمت فعلی 85000 تومان است.

The Short Prose Reader

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 145000 تومان است.

500 Grammar Based Conversation Questions

قیمت اصلی 120000 تومان بود.قیمت فعلی 75000 تومان است.

آموزش سریع 1100واژه ضروری ویرایش7 قنبری+CD

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 42000 تومان است.

Basic Idioms in American English 2

قیمت اصلی 80000 تومان بود.قیمت فعلی 50000 تومان است.

Introduction to the Grammar of English

قیمت اصلی 110000 تومان بود.قیمت فعلی 68000 تومان است.

Better English Pronunciation

قیمت اصلی 50000 تومان بود.قیمت فعلی 35000 تومان است.

A university grammar of English

قیمت اصلی 70000 تومان بود.قیمت فعلی 60000 تومان است.