در حال نمایش 14 نتیجه

کتاب IQ Soru Bankası YOS

قیمت اصلی 440000 تومان بود.قیمت فعلی 280000 تومان است.

YOS IQ Soru Bankası 1

قیمت اصلی 750000 تومان بود.قیمت فعلی 380000 تومان است.

YOS Matematik 2 Soru Bankası

قیمت اصلی 750000 تومان بود.قیمت فعلی 380000 تومان است.

YOS GEOMETRI KONU ANLATIMLI – ORNEK COZUMLU

قیمت اصلی 750000 تومان بود.قیمت فعلی 380000 تومان است.

Metropol Yayınları YOS Sayısal Mantık Soru Bankası

قیمت اصلی 60000 تومان بود.قیمت فعلی 50000 تومان است.

YOS IQ Soru Bankası 2

قیمت اصلی 750000 تومان بود.قیمت فعلی 380000 تومان است.

Metropol Yayınları YOS Deneme Sınavları 30 Sınav

قیمت اصلی 750000 تومان بود.قیمت فعلی 380000 تومان است.

YÖS Matematik 2 Konu Anlatımlı

قیمت اصلی 750000 تومان بود.قیمت فعلی 380000 تومان است.

YÖS MATEMATİK PROBLEMLERİ (KONU ANLATIMLI

قیمت اصلی 300000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.

Metropol Yayınları YÖS Geometri Cep Kitabı

قیمت اصلی 160000 تومان بود.قیمت فعلی 80000 تومان است.

Metropol Yayınları YÖS Matematik Cep Kitabı

قیمت اصلی 60000 تومان بود.قیمت فعلی 50000 تومان است.

Metropol Yayınları YÖS Matematik-1

قیمت اصلی 750000 تومان بود.قیمت فعلی 380000 تومان است.

MATEMATIK 1 KONUANLATIMLI

قیمت اصلی 350000 تومان بود.قیمت فعلی 295000 تومان است.

آزمون YOS

آزمون YOS

The YÖS Examination is an entrance examination designed for foreign students wishing to study in higher education institutions in Turkey.[1]

This examination was set and administered by the Student Selection and Placement Centre (ÖSYM) until 2010, when universities began conducting their own versions of the exam.[2] The results of this exam apply only for students wishing to enrol in undergraduate programmes. Students presently enrolled in undergraduate programmes who seek a transfer, and also those who wish to follow postgraduate programmes, should apply directly to the institutions of their choice.

The YÖS Examination is composed of two tests:

  1. The “Basic Learning Skills Test” assesses abstract reasoning. The questions have a minimal dependence on language but explanations are given in Turkish and English. This section includes 80 questions or 100 questions It takes 90-135 minutes.
  2. The “Turkish Language Proficiency Test” assesses the applicant’s comprehension of written Turkish. The Turkish test takes 60 minutes. It is only used to decide whether a candidate who has been accepted into a programme conducted in Turkish can immediately commence that programme or not.

بهترین منابع آزمون YOS 2020

همیشه انتخاب منبع برای شرکت در هر آزمون یا کنکوری اولین و مهمترین قدم می باشد. انتخاب منبع درست می تواند سرنوشت شما را در آزمون یوس تعیین کند.قرار کند، از این رو کتابسرای دنیای زبان توانسه ضروری ترین و بهترین منابع آزمون YOS را برای شرکت در کنکور دانشگاه های ترکیه (آزمون SAT و YOS) تهیه و در خدمت شما عزیزان قرار دهیم. اما بهترین منابع برای آماده شدن در کنکور YOS چه کتاب و یا دی وی دی هایی است؟ کتاب های موسسه متروپل و پوزا عالی ترین و بهترین منبع برای آزمون YOS هستند. از آن جایی که این کتاب ها در کشور ترکیه نوشته شده و به چاپ رسیده اند به صورت کامل تمامی موضوعات و سر فصل های آزمون را در برگرفته اند.