نمایش 1–36 از 43 نتیجه

کتاب IELTS Speaking Actual Tests February March 2023

قیمت اصلی 220000 تومان بود.قیمت فعلی 94000 تومان است.

کتاب Kiran Makkars Speaking Guesswork Jan Apr 2024 Final Version

قیمت اصلی 320000 تومان بود.قیمت فعلی 180000 تومان است.

IELTS Speaking Actual Tests with Answers (August to November 2022)

قیمت اصلی 180000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

(IELTS Academic Writing Actual Tests Task 1 ( May to August 2022 کتاب

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 85000 تومان است.

IELTS Reading Academic Actual Tests with Answers (May to August 2022) کتاب

قیمت اصلی 180000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

IELTS Speaking Actual Tests with Answers (May to August 2022)

قیمت اصلی 180000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

IELTS Writing Task 2 Actual Tests with Sample Answers (May to August 2022) کتاب

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 85000 تومان است.

IELTS Listening Actual Tests and Answers (May to August 2022) کتاب

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 85000 تومان است.

IELTS Listening Actual Tests and Answers March – June 2022 کتاب

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 85000 تومان است.

IELTS Academic Writing Actual Tests Task 1 March to June 2022 کتاب

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 85000 تومان است.

IELTS Reading Academic Actual Tests With Answers March to June 2022کتاب

قیمت اصلی 180000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

IELTS Listening Recent Actual Tests (January April 2022) کتاب

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 100000 تومان است.

IELTS Speaking Actual Tests with Suggested Answers January April 2022 کتاب

قیمت اصلی 180000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

IELTS Writing Task 1 (Academic) Actual Tests with Sample Answers (January April 2022) کتاب

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 85000 تومان است.

IELTS Writing Task 2 Actual Tests with Sample Answers (January April 2022) کتاب

قیمت اصلی 170000 تومان بود.قیمت فعلی 85000 تومان است.

IELTS Reading Recent Actual Tests January April 2022 کتاب

قیمت اصلی 180000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

IELTS Reading Actual Test October to January 2022‏

قیمت اصلی 340000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

IELTS Speaking Actual Tests with Answers 2022

قیمت اصلی 180000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

(IELTS Listening Actual Tests and Answers (Oct 2021 – Jan 2022

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

IELTS Writing Task 1 (Academic) Actual Tests with Answers (Oct 2021 – Jan 2022)

قیمت اصلی 220000 تومان بود.قیمت فعلی 110000 تومان است.

IELTS Writing Task 2 Actual Tests with Answers (Oct 2021 – Jan 2022)

قیمت اصلی 220000 تومان بود.قیمت فعلی 110000 تومان است.

IELTS Reading General Actual Tests with Answers (Oct 2021 Jan 2022)

قیمت اصلی 340000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

IELTS Speaking Actual Tests with Answers September December 2021

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

IELTS Listening Actual test 2021

قیمت اصلی 180000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

IELTS Speaking Actual Aug Nov 2021 tests

قیمت اصلی 160000 تومان بود.قیمت فعلی 80000 تومان است.

IELTS Actual Writing Task 1General March June 2021

قیمت اصلی 90000 تومان بود.قیمت فعلی 65000 تومان است.

(IELTS Reading Academic Training actual test ( May_ August 2021

قیمت اصلی 220000 تومان بود.قیمت فعلی 110000 تومان است.

IELTS Listening Actual Tests with Answers (may august 2021) +cd

قیمت اصلی 280000 تومان بود.قیمت فعلی 140000 تومان است.

(IELTS Writing Task 2 Actual Tests with Sample Answers (may _ August 2021

قیمت اصلی 184000 تومان بود.قیمت فعلی 92000 تومان است.

IELTS Writing actual tests Task 1 Academic (May _ August 2021)

قیمت اصلی 140000 تومان بود.قیمت فعلی 95000 تومان است.

IELTS Listening Actual Tests and Answers (Februaru-may 2021) + Audio

قیمت اصلی 180000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

IELTS Reading Actual Tests general 2021

قیمت اصلی 150000 تومان بود.قیمت فعلی 55000 تومان است.

IELTS Reading Academic Actual Tests with Answers january april 2021

قیمت اصلی 160000 تومان بود.قیمت فعلی 80000 تومان است.

IELTS Writing Task 2 2021

قیمت اصلی 160000 تومان بود.قیمت فعلی 90000 تومان است.

IELTS Speaking Actual Tests with Suggested Answers 2021

قیمت اصلی 190000 تومان بود.قیمت فعلی 95000 تومان است.

IELTS Speaking & Actual Test

قیمت اصلی 130000 تومان بود.قیمت فعلی 70000 تومان است.

IELTS Speaking Actual tests

خرید کتاب اکچوال اسپیکینگ آیلتس

از ویژگی های بسیار خوب کتاب های اکچوال اسپیکینگ آیلتس ، تست های قوی برای داوطلبان آزمون آیلتس و همچنین دارا بودن تست های گوناگون برای هر بخش به طور جداگانه می باشد. کتاب هایی که در سایت دنیای زبان قرار داده شده مهارت اسپیکینگ (ماژول جنرال و آکادمیک) مورد نیاز آزمون IELTS را پوشش می دهد و زبان آموزانی که برای آزمون آیلتس آماده میشوند با استفاده از تست های بسیار استاندارد این کتاب ها می توانند خود را محک زده و توانایی خود را برای کسب نمره بالا در آزمون آیلتس بسنجند.

خرید کتاب اکچوال اسپیکینگ آیلتس

همچنین شما عزیزان می توانید با شناسایی نقاط ضعف خود، به رفع و تقویت آنها برای آزمون آیلتس بپردازید. لازم به ذکر است، این کتاب ارزشمند، جدیدترین منبع تست زنی آزمون اسپیکینگ آیلتس به طور دقیق می باشد و پاسخنامه تست ها نیز در آخر هر کتاب آمده است .